Voorwaarden en kosten

In de eerste bijles vindt het kennismakingsgesprek plaats. Daar kunnen de ouders desgewenst bij aanwezig zijn. We bespreken dan de vraag naar bijles of begeleiding van scriptie of ander schriftelijk werkstuk en hoe we dat gaan aanpakken.

De bijlessen en scriptiebegeleiding worden één op één gegeven en vinden plaats in een rustige huiselijke sfeer bij jou thuis.

De bijlessen en scriptiebegeleiding duren standaard een uur uur. Desgewenst kunnen we ook anderhalf uur afspreken of twee uur, al naar gelang de hoeveelheid stof die je per keer wil behandelen.

We maken afspraken zoveel als nodig is. Meestal zal dat eens per week zijn, maar vaker of minder vaak kan beter passen bij je vraag. Na verloop van tijd minder frequent inplannen is altijd mogelijk. Meer frequent vrijwel altijd.

De bijlessen vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip in de week. Bijlessen kunnen door de leerling of student verzet worden tot uiterlijk 24 uur van tevoren. We plannen dan samen, bij voorkeur in dezelfde week, een nieuwe afspraak in. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan de bijles op een later tijdstip worden ingehaald.

Als ik zelf een afspraak moet afzeggen, bijvoorbeeld wegens ziekte, maken we zo spoedig mogelijk een andere afspraak.

In de proefwerk- of tentamenweek gaat de bijles of scriptiebegeleiding ook door, zo nodig op een ander tijdstip in die week.  

Tijdens de schoolvakanties komen de bijlessen en afspraken voor scriptiebegeleiding in de regel te vervallen. Dat geldt ook voor officiële feestdagen. Desgewenst maken we aanvullende afspraken.

Je krijgt niet meer bijles of scriptiebegeleiding dan nodig is. Stoppen kan op elk gewenst moment en is kosteloos. Ik hanteer daarom geen opzegtermijn.

Kosten

Er is geen bemiddelingsbureau, dus je hebt direct contact met mij als bijlesdocent en scriptiebegeleider en je betaalt geen kosten voor bemiddeling.

Je betaalt geen inschrijfgeld of abonnementskosten.

Je betaalt voor de bijles of begeleiding van schriftelijke werkstukken pas na afloop. Er is dus geen sprake van een strippenkaart of verplichtingen.

Je ouders ontvangen naar keuze een factuur per maand of zorgen voor contante betaling na elke bijles of begeleiding van rapportages, zodat ze oplopende rekeningen vermijden.

Een uitloop tot maximaal 10 minuten breng ik niet in rekening.

Het tarief voor bijlessen en studiebegeleiding rekenen en wiskunde voor leerlingen aan het lager, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bedraagt € 45 per uur. Dit tarief geldt ook als er sprake is van dyscalculie.

Bijlessen en studiebegeleiding wiskunde aan studenten aan het HBO en de universiteit kosten € 50 per uur.

Het tarief voor begeleiding van scripties en andere schriftelijke werkstukken is € 55 per uur.

Voor een bijles of een afspraak voor begeleiding van schriftelijke rapportages die niet wordt afgemeld of wordt afgemeld binnen 24 uur voor aanvang, breng ik de helft van het uurtarief in rekening.

De kosten voor een onderzoekrapportage getal- en rekenvaardigheden voor leerlingen met rekenproblemen bedragen €95.

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. Over de tarieven is geen BTW verschuldigd. (Bron: Belastingdienst)