Over mij

Ik ben Jack de Vos. In de eerste jaren van de middelbare school had ik moeite met wiskunde. Tot ik in de derde klas een leraar wiskunde kreeg die het geduld had om mij keer op keer uit te leggen hoe die som opgelost kon worden. Met zoveel geduld dat op enig moment het kwartje viel. Vanaf dat moment was wiskunde niet moeilijk meer. Het werd zelfs zo leuk dat ik wiskunde ben gaan studeren.

Ik ben afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de Technisch Universiteit Delft. Ik heb me vele jaren bezig gehouden met de toepassing van wiskundige methoden en technieken in de ruimtelijke ordening en economie.

Bijlessen wiskunde

Collega’s vroegen mij om hun zoon of dochter bijlessen wiskunde te geven. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Net als aan mijn eigen kinderen en enkele van hun klasgenoten. Maar ook collega’s zelf die een deeltijdstudie aan de universiteit volgden, heb ik bijgeschoold in hun kennis van de wiskunde.

Sinds enige tijd ben ik gepensioneerd. Maar de liefde voor de wiskunde is gebleven. Ik geef daarom bijlessen wiskunde. Dat gaat van rekenen voor leerlingen aan de basisschool, het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) tot studenten aan het MBO, HBO en de universiteit.

Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie kunnen ook bij mij terecht.

Mijn sterke punt is mijn geduld. Zoals mijn eigen leraar wiskunde van de middelbare school kan ik vijf keer dezelfde som uitleggen. Of tien keer als het nodig is. Steeds weer op een andere manier. Ik kan zo goed achterhalen waar de problemen zitten en precies uitleggen hoe het zit. Ik kan dat op een creatieve manier en gebruik daarbij waar nodig beeldende materialen en praktijkvoorbeelden.

Scriptiebegeleiding

Uit liefhebberij heb ik naast mijn werk een deeltijdstudie economie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben er afgestudeerd en heb daarbij de scriptieprijs gewonnen. Ook gedurende mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan in het opstellen van rapportages. Ik schep er veel genoegen in om gedachten te ordenen en duidelijk onder woorden te brengen. Studenten die problemen met hun scriptie hebben, of met enig andere rapportage groot of klein, help ik daarom graag aan een beter resultaat.

Eerstegraads bevoegdheid


Met mijn diploma wiskundig ingenieur heb ik een eerstegraads bevoegdheid voor het lesgeven in wiskunde, natuurkunde en mechanica aan vmbo, havo, vwo, mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Ik voldoe daarmee ook aan de kwaliteitscode van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (http://www.crkbo.nl). Ik sta in dat register ingeschreven als J.W. de Vos te Vlissingen, met een verwijzing naar deze website http://www.DeVosBijles.nl  Met deze inschrijving in het CRKBO zijn mijn lessen in schoolverband vrijgesteld van BTW.